CONDICIONS D’ÚS COMPRA ON-LINE AKRAM MERCAT.


 

Per tal de realitzar compres online a AKRAM MERCAT serà imprescindible que l’usuari sigui major d’edat, s’hagi registrat prèviament i s’hagin acceptat expressament les condicions d’ús tant de la pàgina web com de la compra on line.

1.- El portal de compra on line està destinat única i exclusivament a consumidors finals, quedant exclosos la resta d’usuaris que no siguin els destinataris finals del productes (intermediaris, autònoms del sector alimentari, distribuïdors, etc.). Per tant queda expressament prohibida la revenda dels productes adquirits mitjançant la compra on line de AKRAM MERCAT.

2.- Abans de realitzar qualsevol comanda l’usuari haurà de registrar-se amb totes les seves dades correctes. AKRAM MERCAT podrà cancel·lar la comanda, i el registre de l’usuari, si hi ha qualsevol incorrecció o inexactitud de les dades facilitades per l’usuari.

3.- AKRAM MERCAT no té cap responsabilitat per l’ús fraudulent que es pugui fer per l’usuari, o per tercers, del nom d’usuari i contrasenya designats així com tampoc respondrà AKRAM MERCAT de l’ús fraudulent o indegut dels mitjans de pagaments de l’usuari.

4.- AKRAM MERCAT prèviament a l’inici de la comanda revisarà les zones on es presta el servei a domicili.

5.- La recepció de la comanda no suposarà l’acceptació automàtica per part de AKRAM MERCAT sinó que la comanda haurà de ser VALIDADA per tal de que sigui admesa. AKRAM MERCAT es reserva el dret de no validar i cancel·lar qualsevol comanda sense que l’usuari pugui reclamar cap tipus de responsabilitat ni compensació econòmica per la no validació i/o cancel·lació d’una comanda.

6.- Les comandes validades abans de les 14.00 hores seran servides el mateix dia en horari de tarda. Les comandes realitzades a partir de les 14.01 hores seran servides a partir del següent dia hàbil en horari de tarda. Les entregues només es realitzaran de dilluns a divendres hàbils en horari de tarda.

7.- AKRAM MERCAT es reserva el dret d’anul·lar la comanda en cas d’absència de l’usuari del seu domicili o lloc d’entrega.

8.- En cas de força major o imprevista AKRAM MERCAT podrà cancel·lar les comandes encara que ja hagin estat validades.

9.- AKRAM MERCAT es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús.

L’usuari podrà interposar qualsevol queixa o reclamació per escrit, identificant-se amb totes les seves dades personals i motiu de la queixa o reclamació a AKRAM MERCAT, Carer Cristòfol, 13 MANRESA – Barcelona (Espanya).

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de les condicions d’ús es dirimirà als Jutjats de Manresa, renunciant l’usuari al seu fur propi.